Аудиторські послуги

Перевірка даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил за вимогами користувачів.

Проведення аудиту є обов’язковим для:
  • публічних акціонерних товариств.
  • емітентів цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів
  • великих підприємств, які є емітентами цінних паперів
  • банків, страхувальників, недержавних пенсійних фондів, інших фінансових установ, які відносяться до великих та середніх
  • підприємств, що здійснюють діяльність повязану із геологічним дослідженням, у тому числі експериментально-виробничими розробками, родовищами корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та/або виконанням робіт (здійсненням діяльності), яка передбачені договором про розподіл продукції корисних копалин загальнодержавного значення та/або транспортуванні по трубопроводам (в тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів
  • суб’єктів природних монополій на загальнодержавному ринку. Зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щотижня до 20 числа на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua)

Проведення аудиту є ініціативним у таких випадках:

  • при замовленні власником або керівним органом
  • при купівлі або продажі корпоративних прав
  • при зміні керівного складу (директор або головний бухгалтер)
  • з метою залучення інвестицій або кредитних ресурсів

Основні напрямки діяльності:

Види аудиту фінансової звітності:

Аудит фінансової звітності за міжнародними стандартами.
Аудит фінансової звітності за національними стандартами.
Аудит фінансової звітності спеціального призначення.

Супутні послуги:

Проведення фінансових розслідувань (Форензік).

Ми надаємо аудиторські послуги згідно з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту в актуальній редакції, що прийняті в якості національних, з використанням загальнонаукових методів та аудиторських процедур, достатніх та прийнятних для формування професійного судження.