МСФЗ

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Мета МСФЗ полягає в наданні фінансової інформації про компанію, яка є корисною для існуючих та потенційних інвесторів, а також інших кредиторів для прийняття рішень про надання ресурсів компанії.

Такі рішення безпосередньо пов’язані з придбанням, продажем або складом інструментів власного капіталу і боргових інструментів, а також наданням або погашенням позик та інших форм кредитів.

  • Компанії в Україні поступово переходять на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що в повній мірі відображає євроінтеграційні процеси, курс на які є пріоритетним для країн з економікою, що розвивається.
  • Великі компанії, зокрема компанії з іноземними інвестиціями, здебільшого повністю перейшли на МСФЗ.
  • Однак, середні і малі компанії, також зацікавлені в тісній інтеграції з Європейським союзом з метою розширення бізнесу і освоєнням нових ринків збуту, що в свою чергу вимагає відкритої та прозорої системи фінансової звітності, яка в повній мірі надає інформацію зовнішнім інвесторам і кредиторам про фінансовий потенціал компанії.
В рамках чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про внесення змін до Закону України« Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні » щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р № 2164-VІІІ, МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності обов’язково повинні застосовувати:
Підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів;
Великі підприємства, що відповідають не менш як 2-м з наступних критеріїв:
балансова вартість активів – більше 20 млн. євро.
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн. євро.
середня чисельність працівників – понад 250 осіб.
публічні товариства, підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.
Наша компанія пропонує повний спектр послуг щодо складання звітності за Міжнародними стандартами:
  • перехід з першим повним застосуванням МСФЗ.
  • проведення підготовчих робіт з переходу на МСФЗ з навчанням персоналу компанії.
  • інформаційна підтримка клієнтів, які використовують МСФЗ.
  • трансформація фінансової звітності по МСФЗ.
  • консолідація фінансової звітності.