Послуги в податковій сфері

Податкове законодавство України

Нестабільність податкового законодавства України є однією з найбільш серйозних проблем для розвитку вітчизняного бізнесу та економіки.

З точки зору українських компаній, основними факторами, які негативно впливають на розвиток бізнесу в Україні, є високе податкове навантаження на фонд оплати праці, істотна частка тіньової економіки, проблеми, пов’язані з відшкодуванням податку на додану вартість, відсутність довгострокової і прогнозованої податкової політики.

Також слід зазначити наступне – незважаючи на те, що фіскальним органом відбір платників податків для проведення контрольно-перевірочних заходів здійснюється за ризик-орієнтованою методикою, проводити перевірки підприємств, які усвідомлено ухиляються від сплати податків – «не вигідно». Це пояснюється тим, що результати подібних перевірок, зазвичай, не призводять до додаткових надходжень до бюджету. Тому, фіскальним органом обирається «легкий» шлях і до реєстру планових податкових перевірок з завидною періодичністю потрапляють одні й ті ж компанії реального сектора економіки, що призводить до додаткового фінансового навантаження на бізнес.

З метою мінімізації ризиків при проведенні контрольно-перевірочних заходів з боку фіскальних органів, наша компанія надає повний перелік послуг в цій сфері:

Аудит податкової звітності.

Супровід податкових спорів.

Податковий і фінансовий Due Diligence.