ТЦУ

Трансфертне ціноутворення
Компаніям, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, особливу увагу слід звернути на виявлення тих операцій, які підпадають під трансферне ціноутворення.
Такі операції підлягають аналізу на предмет відповідності принципу «витягнутої руки»

Принцип «витягнутої руки» це відповідність умов операцій між пов’язаними особами (контрольованих операцій) умовам, які застосовуються в аналогічних обставинах між непов’язаними особами (неконтрольованих операцій)

Під контроль потрапляють компанії, річний дохід яких перевищує 150 мільйонів гривень (без урахування непрямих податків) за відповідний податковий рік

Операції визнаються контрольованими, якщо:
 • можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток
 • сума операцій з кожним контрагентом, розрахована за принципом «витягнутої руки», перевищує 10 мільйонів гривень (без урахування непрямих податків)
 • здійснюються з контрагентами – нерезидентами, які:
зареєстровані в державах (на територіях), включених до затвердженого переліку КМУ
Постанова КМУ №1045
здійснюють операції між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні
мають організаційно-правову форму, включену до затвердженого КМУ перелік Постанова КМУ №480
є пов’язаною особою щодо платника податку (в тому числі при здійсненні операції через посередників, які не виконують істотних функцій і не несуть істотних ризиків)
комісіонери
Що необхідно зробити, якщо у Вас є контрольовані операції
 • Подати звіт до 1 жовтня наступного року
 • Підготувати Документацію
 • У разі невідповідності принципу «витягнутої руки», провести коригування фінансового результату з метою донарахування податку на прибуток

Відповідальність

З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМПО) підвищено до 2007,0 грн., що автоматично збільшує розмір штрафів:
 • штраф 602 100,0 грн. (за не подання Звіту); *
 • штраф до 602 100,0 грн. (1% суми контрольованих операцій, які були незадекларовані, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня 2018 року, за всі незадекларовані контрольовані операції); *
 • штраф до 401 400,0 грн. (3% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана визначена документація, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня 2018 року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році). *

Важливо! Після кінцевого дня сплати штрафу, надається 30 календарних днів для подачі уточнюючого звіту/документації. При чому, штрафні санкції нараховуватимуть, допоки звіт не буде подано.

 • 10 035,0 грн./день (5 ПМПО за 1 календарний день – за невчасне подання уточнюючого звіту/документації). *
 • 2 007,0 грн./день (1 ПМПО за 1 календарний день, але не більше 300 ПМПО – за несвоєчасне подання звіту про КО, несвоєчасне декларування КО у звіті, за умови, що подано уточнюючий звіт). *
 • 4 014,0 грн./день (2 ПМПО за 1 календарний день, але не більше 200 ПМПО – за несвоєчасне подання документації з ТЦУ). *

*Станом на 01.08.2019

Що включає документація з трансфертного ціноутворення
 • опис контрольованої операції
 • опис діяльності платника податків
 • опис Групи, включаючи материнську компанію та дочірні підприємства
 • опис контрагентів
 • опис функцій, ризиків і задіяних активів сторін (функціональний аналіз)
 • опис ринків, на яких проводить свою діяльність платник податків
 • обгрунтування вибору методу і сторони для аналізу
 • економічний і порівняльний аналіз для визначення відповідність принципу “витягнутої руки”

Кому необхідно готувати Документацію

 • Компанія здійснює контрольовані операції
 • Компанія здійснює операції з нарахування роялті на користь нерезидента
 • Компанія здійснює операції з придбання товарів (в тому числі необоротних активів), робіт, послуг у нерезидента, організаційно-правова форма якого включена до затвердженого переліку КМУ, або нерезидент зареєстрований в державі (на території), включеної до затвердженого переліку КМУ.

 • За відповідності операції принципом «витягнутої руки» компанія не здійснює збільшення фінансового результату податкового (звітного) згідно з пп. 140.5.1 и 140.5.2 п.140.5 ст.140 НКУ
 • За відповідності операції принципом «витягнутої руки» компанія не здійснює коригування фінансового результату звітного періоду на 30% вартості товарів (в тому числі необоротних активів), робіт, послуг згідно з пп.140.5.4 п.140.5 ст. 140 НКУ
 • За відповідності операції принципом «витягнутої руки» компанія не здійснює коригування фінансового результату податкового (звітного) періоду на суму, яка перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному згідно з пп. 140.5.6 п.140.5 ст.140

Наша компанія пропонує наступні послуги:

Консультування з питань ТЦО
Попередній аналіз та ідентифікація контрольованих операцій
Підготовка звіту,
або аналіз готового звіту
Підготовка повного пакету документації, або окремих розділів